NØDNETT

Sambandsradio.no er forhandler av de fleste typer typegodkjente terminaler for bruk i Nødnett. I tillegg til terminaler fører vi også et stort utvalg tilbehør og spesialutstyr.